Màng nhôm ghép giấy

màng PE ghép giấy

bao bì màng ghép phức hợp

in bao bì giấy

thông tin liên hệ
Hotline Công Ty

0938 035 335 - 0942 035 335

-

Chia sẻ lên:
Túi trà tăng - giảm cân

Túi trà tăng - giảm cân

Mô tả chi tiết

Túi trà tăng – giảm cân:
Chất liệu tùy thuộc vào nhu cầu khách hang
Màng nhôm gép giấy
Màng nhôm ghép Pe
Tùy thuộc vào nhu cầu khách hang làm dạng cuộn để đóng máy tự động hay làm thành túi để ép máy liên tục

Túi trà tăng giảm cân giấy gép màng nhôm
Túi trà tăng giảm cân giấy gép màng nhôm
Túi trà tăng giảm cân giấy gép màng nhôm
Túi trà tăng giảm cân giấy gép màng nhôm
Túi trà tăng giảm cân giấy gép màng nhôm
Túi trà tăng giảm cân giấy gép màng nhôm

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Thực Phẩm
Thực Phẩm
Thực Phẩm
Thực Phẩm
Túi trà tăng - giảm cân
Túi trà tăng - giảm cân